Ubytování "Za Humny"

Interní ubytovací řád

Vážení hosté vítáme vás v ubytovacím zařízení „ UBYTOVÁNÍ ZA HUMNY“ a prosíme vás, aby jste věnovali pozornost následujícím informacím

  1. v celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
  2. k vaření a přípravě jídla je určena samostatná kuchyňka vybavena základními spotřebiči a nádobím
  3. u nás třídíme odpad a tak bychom uvítali, kdyby jste používali nádoby k tomu určené, ostatní smíšený odpad přijde do popelnic, které naleznete před domem
  4. doporučujeme nenechávat apartmán v době vaší nepřítomnosti odemčený, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či odcizení
  5. pro kola a lyže je vyhrazena samostatná místnost, kola nenechávejte bez dozoru venku
  6. parkování osobního auta je povoleno přímo u domu na parkovišti zdarma
  7. pokud máte psa, žádáme vás, aby jste ho nenechali spát na posteli a nenechávali ho volně pobíhat po zahradě a uklízeli si po něm výkaly
  8. v den odjezdu uvolněte prosím apartmán nejpozději do 10:00 hod. a klíče odevzdejte personálu
  9. poničení nebo poškození zařízení apartmánu nebo společných prostor ze strany ubytovaného hradí ubytovaný na své vlastní náklady přímo na místě provozovateli

Děkujeme za pozornost a přejeme vám ničím nerušený a příjemný pobyt

Provozovatel: Helena Orlová, Na Samotách 204, Mikulovice 790 84, IČ : 13993143,
e-mail: info@ubytovanizahumny.cz, tel.: +420 605 480 180, www.ubytovanizahumny.cz

Adresa ubytování: Velké Kunětice 229, 790 52

Kontaktujte nás

Ubytování "Za humny"
790 52, Velké Kunětice 229

Provozovatel: Helena Orlová
Na Samotách 204,
790 84, Mikulovice
fyzická osoba
IČ 13993143 DIČ CZ6454140484
ŽL vydán MěÚ Jeseník odbor obecní živnostenský úřad